Eshop με επιδότηση 100%

Μάθετε τα πάντα για την κατασκευή του νέου σας eShop με επιδότηση 100% έως και 5.000 ευρώ!

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση
είναι οι ακόλουθες:

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την
  εξαίρεση του τομέα της αλιείας και της εμπορίας καπνού και προϊόντων καπνού)
  – Υφιστάμενες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ έως την 30/9/2019
  – Νεοσύστατες: ημερομηνία απόκτησης του ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΔ από 1/10/2019 έως την 7/11/2020
  να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, δηλαδή εμπορικό χώρο που
  υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες,
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη
  18 Μαρτίου 2020 και εφεξής
 • να έχουν ολοκληρώσει (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και λογιστικοποίηση των σχετικών
  δαπανών) την περίοδο από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία
  ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. θα λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive,
 2. θα συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 3. θα διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013

Επιλέξιμες δαπάνες

Σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των
5.000,00 € για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών
(Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού
καταστήματος. Οι επιλέξιμες δαπάνες της Δράσης έχουν ως ακολούθως:

 1. Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για
  την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά
  στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται
  και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 2. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 3. Άλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία
  ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 4. Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης/αναβάθμισης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος
  e-shop (θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile
  responsive ή dedicated mobile version και θα συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά:
  παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών) Φιλοξενία (hosting, collocation,
  κτλ.)
 5. Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση αναβάθμισης υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού.

Προυπολογισμός έργου

Η παρούσα Δράση χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. € (Δημόσια Δαπάνη) για όλη την
ελληνική επικράτεια.

Σε περίπτωση που τα αιτήματα των επιχειρήσεων που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας υπερβαίνουν τη διαθέσιμη ΔΔ, το ποσό θα αυξηθεί μέχρι την κάλυψη του συνόλου των αιτημάτων.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η επιμέρους κατηγοριοποίηση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης μεταξύ Υφιστάμενων και Νεοσύστατων επιχειρήσεων θα καθορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Η αξιολόγηση και έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση.

Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των Υφιστάμενων επιχειρήσεων ορίζεται η μείωση του Κύκλου Εργασιών 4ου τριμήνου 2020 σε σχέση με τον αντίστοιχο Κύκλο Εργασιών 4ου τρίμηνου έτους 2019. Η μείωση πρέπει σε ποσοστό να είναι μεγαλύτερη ή ίση του 20%. Το κριτήριο δεν θα εφαρμοστεί στις Νεοσύστατες επιχειρήσεις.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ESHOP ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

Τι σας προσφέρουμε

Σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που ξεκινά με την αίτηση χρηματοδότησης στο νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, και ολοκληρώνεται με την παράδοση ενός λειτουργικού και ανταγωνιστικού eshop σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και απαιτήσεις.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε για το νέο σας eshop, αλλά και για να ενημερωθείτε αναλυτικά για το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ μόλις προκηρυχθεί!

Δείτε την προδημοσίευση

Χαρακτηριστικά του e-shop

    • Εξαιρετικό design φιλικό στις κινητές συσκευές
    • Προσαρμόζουμε έτοιμα templateς στις δικές σας ανάγκες
    • Εύκολο και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης προϊόντων, κατηγοριών, χαρακτηριστικών
    • Δυνατότητες Προσφορών με Κουπόνια / Εκπτώσεις
    • Εύκολη και γρήγορη ολοκλήρωση παραγγελίας
    • Δυνατότητα Αγορών σαν Επισκέπτης
    • Όλους τους Τρόπους Πληρωμών π.χ Πιστωτικές / Χρεωστικές κάρτες, Paypal, αντικαταβολή
    • Διασύνδεση με ΕΛΤΑ Courier, ACS και Γενική ταχυδρομική για δημιουργία voucher μέσα από το eshop
    • Εύκολες μελλοντικές αναβαθμίσεις και θα μπορούν να προστεθούν επιπλέον λειτουργίες, ανάλογα με τις ανάγκες σας
    • Έτοιμο Search Engine Optimization για βελτιστοποιήση στα αποτελέσματα αναζήτησης των search engines.
    • Σύνδεση με Skroutz, BestPrice
    • Δυνατότητα κατασκευής του e-shop και σε άλλες γλώσσες
    • Συμβατό με τις προδιαγραφές GDPR Compliant
    • Εκπαίδευση του προσωπικού σας στο σύστημα διαχείρισης
    • Φιλοξενία σε δικούς μας ταχύτατους και αξιόπιστους server
    • Ετήσια τεχνική υποστήριξη για την καλή λειτουργία του e-shop

Επίσης, μηχανισμοί αύξησης πωλήσεων οι οποίοι βοηθούν ή προτρέπουν τον επισκέπτη να αγοράσει επιπλέον προϊόντα.
Προσφορές σε χρήμα ή ποσοστό έκπτωσης για εγγραφή σε newsletter, μηχανισμοί cross selling (με το πουκάμισο αυτό ταιριάζουν και αυτές οι γραβάτες), μαρτυρίες ευχαριστημένων πελατών, αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί αποστολής e-mail σε πελάτες που “ξέχασαν” στο καλάθι τους προϊόντα. Επιπλέον, δώρα στους πελάτες που έκαναν πολλές αγορές, “σύνδεση” του e-shop με τα social media ώστε ο πελάτης να μπορεί να αγοράσει και από εκεί.

Ζητήστε προσφορά

Ζητήστε μας ιδέες και προσφορά για Eshop και ενημερωθείτε καθημερινά για τις εξελίξεις του προγράμματος!

Ιδέες για το δικό σας Eshop

Μερικά από τα eshop της Digital Media